team jämlikhetsdata

Tobias Hübinette

Fatima Doubakil

Kitimbwa Sabuni

Jämlikhetsdata är beteckningen på en metod som genererar anonymiserad och aggregerad statistik och som bygger på ett helt och hållet etiskt, rättssäkert och vetenskapligt förhållningssätt. Den kunskap som produceras genom jämlikhetsdatametoden har vidare enbart som syfte att utgöra underlag för en systematisk och aktiv jämlikhets- och antidiskrimineringspolitik. I stället för att utgå från det befintliga folkbokföringsregistret som inte innehåller några som helst uppgifter om diskrimineringsgrunderna etnicitet och religion, så får människor själva frivilligt, anonymt och genom självkategorisering uppge vilken etnicitet och vilken religion de själva anser sig identifiera sig med.

Team Jämlikhetsdata består av docent Tobias Hübinette, statsvetaren Fatima Doubakil och civilekonomen Kitimbwa Sabuni. Tillsammans besitter vi allra mest erfarenhet och kunskap i landet vad gäller att utbilda organisationer, föreningar, kommuner, förvaltningar, myndigheter och företag i jämlikhetsdatametoden samt att hjälpa och stödja desamma att pröva och införa jämlikhetsdatametoden genom att utforma och formulera kartläggningar, frågeställningar, formulär och enkäter. Vi erbjuder både utbildning och konsultation i jämlikhetsdatametoden liksom konkret stöd i arbetet med att formulera relevanta bakgrundsvariabler och frågeställningar och enkäter och kartläggningar som kan rikta sig till anställda och medarbetare, brukare och klienter, invånare och medborgare eller medlemmar och kunder.

Kontakta Get Educated för frågor eller för mer information!