Aktuellt

Get Educated tog i mars 2015 hem uppdraget att kartlägga kommuninvånarnas syn på omfattningen av etnisk och religiös diskriminering och användandet av jämlikhetsdata som en metod för att bekämpa etnisk och religiös diskriminering.