Referenser

Sedan 2009 är Get Educated ett företag vars affärsidé är att hjälpa klienten att utveckla sitt strategiska likabehandlingsarbete för att skydda mänskliga rättigheter och vara i bättre samklang med sina kunder och övriga samhället. Vi har under åren arbetat med stora kunder inom näringslivet, offentlig sektor och föreningslivet. Hör av er för uppgifter om referenser som passar ert verksamhetsområde.

Tack för en inspirerande temadag kring rasism i Sverige idag och historiskt! Ni fyllde i en lucka och tydliggjorde en brist på mångfald i dagens historiaundervisning. 
Jonas Lumén, gymnasielärare i Historia, Svenska och Filosofi, Fryshusets gymnasium

Tack för att ni, på ett mycket inspirerande sätt, fick oss att ta stora steg mot att bli en mer öppen arbetsplats. Er förmåga att ta upp svåra frågor utan att skuldbelägga skapade förutsättningar för alla oss som deltog i utbildningen att våga utmana våra värderingar och med er hjälp skapades det förutsättningar för verklig förändring.
Ulrika Kvarnström, Arbetsmiljösamordnare, Polismyndigheten i Stockholms län

”Unga Örnar anlitade Get Educated för att prata om mångfaldsfrågor på en kurs som anordnades för organisationens förtroendevalda och anställda. Utbildarna berörde precis de frågor vi eftersträvade att få mer kunskap om. En genomgående analys av mångfaldsbegreppet i sig kopplat till hur man i praktiken kan gå tillväga för att arbeta med mångfaldsfrågorna uppskattades väldigt mycket av deltagarna. Ny kunskap värvades med nya tankeställare som fick deltagarna att tänka vidare på hur man kan försäkra sig om att alla är med!”
Amir Daneshpip, Förbundssekreterare, Unga Örnars Riksförbund

Jag har haft nöjet att ha Kitimbwa Sabuni som föreläsare i två olika kurser för fackliga medlemmar. Du får deltagarna att bli engagerade och framförallt så får du dem att prata om mångfald. Den typen av diskussion är något man ofta saknar på arbetsplatserna idag och det är därför ännu viktigare att de får vara med i ett forum där dessa frågor väcks till liv!
Din kunnighet när det gäller historiken om hur människor behandlas olika på grund av sin ras är något som mina deltagare alltid kommenterar efteråt och minns. Jag och dom fackliga medlemmarna ser fram emot fler kurser med Get Educated!

Leo Gonzalez, kursledare, IF Metall Göteborg