Om oss

Vår affärsidé är att samarbeta med klienten för att utveckla sitt strategiska mångfaldsarbete för förbättrad prestation, skydd för de mänskliga rättigheter och för att vara i bättre samklang med medarbetare, kunder och övriga samhället. Get Educated tillhandahåller några av Sveriges bästa likabehandlingskonsulter och föredragshållare som blir tillgängliga för den som väljer oss till sin strategiska partner för olikhet, jämlikhet och jämställdhet.

Olikhet, jämlikhet och jämställdhet kan vara den enskilt största och viktigaste personalutmaningen för företag och organisationer de närmaste åren. Egentligen gäller detta för hela samhället eftersom frågan ytterst handlar om att värna demokratins grundläggande fundament, iden om alla människors lika värdighet. Demografiskt har Sverige förändrats och nya grupper av människor från hela världen har tillkommit som viktiga kunder, medarbetare och resurser. Vi ser framför oss tider med arbetskraftsbrist och vinnarna kommer att vara de arbetsgivare som lyckas bli attraktiva genom att ha ett inkluderande organisationsklimat.

Nya mer effektiva diskrimineringslagar och bestämmelser kommer också att styra vårt sätt att tänka och interagera med vår omvärld. Så varför inte vara förberedd och vara en av vinnarna i framtiden.

Affärsidé

Utveckla kundens strategiska likabehandlingsarbete för förbättrad prestation och skydd för mänskliga rättigheter.