KOnsulter

Som konsultföretag är vår största resurs våra medarbetare. Förutom de två huvudkonsulterna har Get Educated samarbeten med några av Sveriges ledande likabehandlingskonsulter och utbildare för större uppdrag. De representerar en oerhörd bredd med avseende på erfarenheter, kunskaper och bakgrund.

Fatima Doubakil är statsvetare med en magisterexamen i mänskliga rättigheter. Hon har även studerat Internationella relationer i USA. Efter fullgjord utbildning jobbade hon i inom FN och tillbaks hemma i Sverige har hon specialiserat sig på utbildningar i mänskliga rättigheter som anställd i ledande MR-organisationer och sedan på egen hand. Fatima är en flitigt anlitad talare i rättssäkerhetsfrågor.

Kitimbwa Sabuni är civilekonom med inriktning på organisationsutveckling och har lång erfarenhet av att utbilda grupper och leda workshops inom ämnena mångfald och likabehandling. Kitimbwa har gått the International Human Rights Training Program i Montreal, Kanada för MR-utbildare och är en flitigt anlitad moderator och panelist? Han har publicerat flera rapporter och artiklar i ledande media i frågor som berör mänskliga rättigheter.