Välkommen till Get Educated, likabehandlingskonsulten i tiden. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta nära företag, myndigheter och frivilligorganisationer för mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Forskning visar att organisationer som framgångsrikt hanterar olikhet, jämlikhet och jämställdhet har mer kompetenta medarbetare och presterar bättre. Get Educated är den självklara partnern för företag och organisationer som vill prestera bättre samtidigt som de tar ett socialt ansvar för ett mer rättvist och inkluderande samhälle.

En framgångsrik hantering av olikhet, jämlikhet och jämställdhet kan:
• göra er till en attraktiv arbetsgivare som lockar de mest talangfulla medarbetarna.
• minska kostnaderna för personalomsättning genom att behålla duktiga medarbetare.
• leda till förbättrade prestationer.
• öppna nya marknader och gör er bättre på att möta olika kunders krav.
• minska risken för juridiska påföljder.
• förbättra ert anseende hos allmänheten.

Get Educateds erfarna konsulter erbjuder tjänster som täcker alla aspekter av likabehandlings-agendan: funktionsnedsättning, ålder, trosuppfattning, religion, kön, etnicitet och sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Vi är er partner genom hela processen, från lägesanalys, framtagande av strategier till implementering och utvärdering.

Vi erbjuder innovativa och skräddarsydda utbildningar med de bästa utbildarna och handledarna inom området. Våra utbildningar inspirerar och manar till eftertanke kring mångfald, jämlikhet och jämställdhet och är alltid anpassade efter kundens specifika behov. Vi är öppna för att i samråd med er tar fram den utbildning som just ni behöver för att förbättra er kapacitet att förebygga diskriminering och hantera utmaningarna och möjligheterna med ökad mångfald. Utbildningarna utformas enligt kundens önskemål och kan göras som interaktiva workshops för mindre grupper. Kontakta Get Educated för offert.

Get Educated tog i mars 2015 hem uppdraget att kartlägga kommuninvånarnas syn på omfattningen av etnisk och religiös diskriminering och användandet av jämlikhetsdata som en metod för att bekämpa etnisk och religiös diskriminering.